maanantai 28. lokakuuta 2013

Asiantuntijakin sen tietää

Jyväskylän yliopisto on ainoa yliopisto Suomessa, jossa ei ole opintopsykologia. Sen sijaan yliopisto on viime vuosina lanseerannut Hyvis- ja Opiskelijan kompassi-palvelut opiskelijoiden opintotaivalta tukemaan. Tarvitaanko yliopistoissa opintopsykologipalveluita, vai voisiko Hyvis-toiminnan kaltainen matalan kynnyksen tukipalvelu riittää?

Pres&Poik haluaa aina selvittää asiat perin pohjin, sillä mielestämme päätöksenteon tulee pohjautua tietoon ja asiantuntemukseen. Siksipä pyysimmekin Jyväskylän yliopistossa opiskellutta ja Helsingin yliopistossa opintopsykologina toiminutta Pekka Holopaista kertomaan meille, miksi opintopsykologit tulisi olla joka yliopistossa. Kiitos Pekalle oivasta kirjoituksesta!


"MIKSI OPINTOPSYKOLOGEJA TARVITAAN?

Tein psykologian opintojeni loppuvaiheessa opintoihin kuuluvan harjoittelun Helsingin yliopistossa opintopsykologina. Sain huomata opintopsykologien suuren tarpeen ja hyödyllisyyden osana opiskelijoiden tukipalvelukokonaisuutta. Opintopsykologit työskentelevät korkeakouluissa monenlaisten opiskeluun liittyvien kysymysten äärellä: näitä ovat esimerkiksi haasteet opiskelumotivaatiossa, ajanhallinnassa ja opiskelustrategioissa. Opiskelijat voivat ottaa yhteyttä opintopsykologiin varatakseen henkilökohtaisia tapaamisaikoja. Yksilöohjaukseen voi varata ajan, jos esimerkiksi opinnot eivät tunnu sujuvan ja omaan oppimiseen ja opiskelukyvyn ylläpitoon kaivataan tukea. Usein mm. jaksamiseen ja itsetuntoon liittyvät pohdinnat, jumiutuneiden opintojen saattaminen eteenpäin sekä muut oppimiseen liittyvät asiat, kuten tentti- tai graduahdistus sekä jännittäminen voivat ovat tapaamisilla käsiteltäviä teemoja.

Opiskelutaitojen lisäksi yliopisto-opiskeluissa ovat avainasemassa oman toiminnan ohjaamiseen ja säätelyyn liittyvät taidot, joita opintopsykologin kanssa voidaan työstää. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelija voi hakea apua ja tukea päästääkseen alkuun uudessa opiskeluympäristössä. Lisäksi opintopsykologit voivat mahdollisuuksien mukaan järjestää erilaisia ryhmiä liittyen oppimisen haasteisiin. Ryhmien teemoina ovat olleet esimerkiksi opiskelutaitoihin, esiintymisjännitykseen ja gradun tekemiseen liittyvät hankaluudet. Ryhmien työskentelytavat ja sisällöt sekä tarjonta eri tiedekunnissa ja korkeakouluissa vaihtelevat. 

Opiskelin itse Jyväskylän yliopistossa ja vaikka kyseinen opinahjo tarjoaa paljon mahdollisuuksia ja tukea opiskelijoille, ei kampuksilta löytynyt yhtään opintopsykologia. Valitettavasti on niin, ettei Jyväskylässä ole vieläkään yhtään ainutta opintopsykologia, vaikka kyseinen yliopisto on yksi Suomen suurimmista. Tämä on valitettavaa, sillä opintopsykologeilla on mielestäni erittäin tärkeä paikka yliopistokontekstissa. Akateeminen maailma vapauksineen ja vastuineen on hedelmällinen, mutta usein samalla haasteellinen ajanjakso opiskelijan elämässä. Jaksaminen opinnoissa edellyttää hyvää opiskelukykyä. Olisi hienoa, jos jokaisessa korkeakoulussa olisi olemassa opintopsykologipalvelu, joka mahdollistaisi keskittymisen opiskelun ja oppimisen ongelmakohtiin mutta myös mahdollisuuksiin. On kuitenkin ollut mieluista kuulla, että opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen kiinnitetään huomiota ja opintopsykologipalvelun saamiseksi Jyväskylän yliopistoon tehdään töitä! 

Opintopsykologit ovat oppimisen ja ohjauksen asiantuntijoita, jotka toimivat opiskelijoille tarjottavien tukipalvelujen lisäksi aktiivisesti yliopiston oppimisympäristöjen kehittämistyössä, mm. henkilöstön konsultointitehtävissä. Opintopsykologit voivat parhaimmillaan toimia preventiivisesti tukijana opiskelijoiden kokemissa haasteissa, jos ongelmiin vain pystytään tarttumaan riittävän ajoissa. Olen huomannut, että jo yksi tapaaminen voi parhaimmillaan olla onnistunut interventioprosessi. Lisäksi opintopsykologikäynnit ovat opiskelijoille maksuttomia.

Opintopsykologi voi olla se henkilö, joka korkeakoulun taholta voi tarvittaessa ohjata opiskelijaa tämän kannalta tärkeiden palvelujen piiriin, jos kontakti opintopsykologiin ei ole riittävä. Monessa yliopistossa opintopsykologit tekevätkin yhteistyötä esimerkiksi YTHS:n kanssa. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden opiskelukykyä, hyvinvointia ja mielenterveyttä laajan verkostoyhteistyön avulla. Hyvin kohdistettu resursointi opintopsykologeihin korkeakoulutasolla voi myös edesauttaa opiskelijoiden valmistumista ja helpottaa työelämään siirtymistä.

Psykologi Pekka Holopainen"

Mitä sinä ajattelet opintopsykologeista, tarvitseeko Jyväskylän yliopisto opintopsykologipalveluja?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti