keskiviikko 16. lokakuuta 2013

#47 Elisa HäkkänenHei!
Olen neljännen vuoden aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelija ja asetuin ehdolle edustajistovaaleihin, koska edustajistovaalien tämän vuoden vaaliteemat olivat sydäntäni lähellä. PresSure & Poikkitieteilijöiden edustama linja sopii hyvin tällaiselle poliittisesti sitoutumattomalle pikku pandalle. :) Postauksia näihin valittuihin teemoihin liittyen on tulossa vielä lisää myöhemminkin!

1. Opiskelijoiden tasa-arvoisuus
Vaaliteeseistäni keskeisiä ovat opiskelijoiden tasa-arvoisuus ja opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen omiin opintoihinsa. Puhtaiden tilojen puute ja sisäilmaongelmien johdosta herkistyneet opiskelijat eivät aina saa tasavertaista mahdollisuutta opetukseen osallistumiseen, koska eivät kykene osallistumaan luennoille oirehtimisen vuoksi. Tämä tulisi huomioida vielä paremmin kursseja suunniteltaessa ja tekniikkaa voisi hyödyntää paremmin esimerkiksi videoimalla luentoja, etenkin nyt, kun puhtaita tiloja ei välttämättä ole riittävästi tarjolla.
  1. Monipuolisemmat suoritusajankohdat ja -tavat
Opiskelijoiden kyetessä itse vaikuttamaan opintoihinsa on myös motivaatiota usein enemmän ja opiskelijoiden hyvinvointi lisääntyy. Kurssien ehdottomat suoritusajankohdat voivat aiheuttaa stressiä eikä opintojen suunnitteluun välttämättä aina ole tarjolla riittävästi ohjausta. Kurssien suoritusaikojen joustavuus ja monipuolisemmat suoritusmahdollisuudet auttavat edistämään opintoja ja huomioimaan paremmin sen, että opiskelijoille saattaa tulla yllättäviä elämänmuutoksia, jotka saattavat heikentää opiskelijoiden kykyä edistää opintojaan.

Olisi myös tärkeää, että kaikilla opiskelijoilla olisi mahdollisuus kontaktiopetukseen alasta riippumatta. Opiskelua ei tule siirtää täysin sähköiseksi ja pelkiksi kirjatenteiksi säästösyihin vetoamalla, mutta erilaisia suoritustapoja (esimerkiksi esseet ja e- tentit) voi hyödyntää mahdollisina vaihtoehtoisina suoritustapoina. Teknologian tehokkaamman hyödyntämisen ei tule täysin poistaa kontaktiopetusta, koska se on kuitenkin monille opiskelijoille mieluinen suoritusmuoto.
3. Matala hierarkia ja saavutettavuus
Mielestäni on tärkeää, että opiskelijoilla on mahdollisimman matala kynnys olla mukana vaikuttamassa yliopiston toimintaan. Tiedonkulku ja yhteistyö ainejärjestöjen kanssa on mielestäni tärkeää ja tätä toteutetaan hyvin Järjestöjen ääni- vaaliliitolla. https://fi-fi.facebook.com/jarjestojenaani.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti